Kloak

Kloakarbejde

Reparationer af gamle kloaker samt kamera undersøgelse. Etablering af kloak i nybyggeri. Mini-rensningsanlæg og etablering af nedsivningsanlæg. Tilslutning til offentligt kloaksystem.

Forsikringsskader

Vi hjælper gerne ved forskellige kloakskader, og står gerne for kontakten til forsikringsselskaberne.

Genbrug af regnvand

Opsætning af regnvandsopsamlingsingssystem, som opsamler regnvand fra tage, terrasser og lignenede. Systemet kan automatisk lede vandet til henholdsvis drivhus, havevandingsanlæg selv toilet og vaskemaskine.

Høj vands lukke

Sikring imod tilbageløb fra kloak i kældre ved kraftigt regnskyld.

Her har vi lagt drænrør under et kældergulv for at holde det hele mere tørt.